Verzet tegen tijdelijke woningen voor studenten in Deventer

De buurt Knutteldorp verzet zich massaal tegen de bouw van negentig ‘containerwoningen’ voor studenten in de wijk. De bewoners begrijpen niet dat de gemeente Deventer meewerkt aan het plan. Volgens de bewoners tast de bebouwing het leef- en woongenot ernstig aan. Inmiddels hebben al zesentwintig huishoudens bezwaar aangetekend.

Projectontwikkelaar Jan Kroesen wil op het braakliggende stuk grond aan de Mr. H.F. de Boerlaan, achter dierenarts Herman Aa, voor de duur van maximaal tien jaar tijdelijke studentenwoningen bouwen. De woningen zijn in strijd met het bestemmingsplan, maar de gemeente heeft toch akkoord gegeven. Dit tot grote onvrede van de buurtbewoners.

 

Bron: De Stentor